SK CZ

Liečebné zdroje v kúpeľoch Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy, liečba a liečebné zdroje v kúpeľoch.

V kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa šťastne spájajú dva prírodné liečivé faktory, vhodné na liečebné využitie: teplé pramene minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky.

Liečivá voda v kúpeľoch Vyšné Ružbachy patrí do skupiny hydrouhličitanovo-síranových, vánato-horčíkových, uhličitých, hypotonických minerálnych vôd. Deväť prameňov dáva asi 150 litrov minerálnej vody za sekundu s teplotou od 19°C do 22,3°C.

Najvýdatnejším prameňom kúpeľov Vyšné Ružbachy a azda aj najvýdatnejším uhličitým žriedlom v Európe je prameň "Izabella", ktorý dáva až 100 litrov vody za sekundu. Prameň je odborne a svojím spôsobom ojedinele zachytený. Je hlavným prírodným liečivým zdrojom vo Vyšných Ružbachoch. Zásobuje minerálnou vodou vodoliečebné zariadenia i otvorené letné kúpalisko. Okrem toho hlavného prameňa vyviera liečivá voda i v ďalších prameňoch.

Zvláštnosťou v kúpeľoch Vyšné Ružbachy je liečivé žriedlo "Kráter", nazývané podľa svojho charakteristického tvaru. Jeho pramenište má skutočne podobu krátera naplneného termálnou vodou. Jazierko obklopuje asi meter vysoký val travertínu.

Liečivý účinok prírodnej uhličitej minerálnej vody spočíva v tom, že sa pri kúpaní pokožkou vstrebáva kysličník uhličitý, ktorý rozšírením kožných kapilár spôsobuje prekrvenie kože. Druhým prírodným liečivým faktorom je terapeuticky účinná podhorská klíma. Vzhľadom na nadmorskú výšku 617 m a horský charakter okolia má účinok dráždivý, popudový, povzbudzujúci. Otužuje organizmus, zvyšuje jeho odolnosť, pôsobí na rovnováhu vegetatívneho nervstva a zlepšuje funkčný stav mozgovej kôry.